13 ژانویه

دو حالته

بازشو اين نوع پنجره دوجداره upvc باز شدن روی دو محور افقی و عمودی با يك دستگيره است. اين پنجره دوجداره با توجه به اينكه در درون ساختمان قرار دارد اغلب در جایی كه نياز به جابجايي هوا است مانند آشپز خانه نصب می شود. آلات آلمانی(روتو-شورينگ)برای اين نوع پنجره upvc بهتر است. با توجه به مكان قرار گيری اين پنجره upvc و بازشوی آن در هنگام باز و بسته شدن به فضای كمتری نياز است.

اشتراک

ارسال نظر